Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Lærebog i matematik B2 stx


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Matematik, lærebog, STX, funktioner, grænseværdier, kontinuitet, differentiabilitet, differentialkvotienter, monotoniforhold, ekstrema, vektorer, trigonomi, sandsynlighedsregning, regression, induktion.

Indhold

Mere om funktioner ; Grænseværdier og kontinuitet ; Differentiabilitet og differentialkvotienter ; Monotoniforhold og ekstrema ; Anvendelse af differentialkvotient ; Vektorer ; De trigonometriske funktioner ; Sandsynlighedsregning ; Regression ; Induktion