Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i personskadeerstatning


Beskrivelse


Nærværende fremstilling er en gennemgang af reglerne om personskadeerstatning efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Bogens fokus er reglerne for opgørelse og udmåling af erstatning efter de to love, hvorimod de almindelige erstatningsretlige betingelser, som for eksempel culpa, kausalitet og adækvans ikke gennemgås.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 10 (2018)

af

af

Andreas Bloch Ehlers

Nr. 10 (2018)