Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog om indkomstskat


Beskrivelse


Bogen, der nu foreligger i en 18. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. I denne udgave af lærebogen er der sket flere ændringer både i bogens indhold og i forfatterkredsen. En væsentlig ændring, som fortjener særlig omtale, er, at professor emeritus Aage Michelsen, som har været forfatter på lærebogen og en bærendekraft siden dens 1. udgave i 1975, har valgt at træde ud. Vi, der skal løftearven efter Aage, takker ham for den store viden, han har bidraget med, og det store arbejde, han har lagt i lærebogen gennem årene. Vi vil gøre os umage med at forvalte arven og fortsætte den redaktionelle linje, som lærebogen er kendt for. I forhold til de indholdsmæssige ændringer skal det særligt nævnes, at vi har tilføjet et nyt kapitel 5 om omgåelse, fordi emnet med LL § 3 samt nyerepraksis har fået en central placering i skatteretten. Til gengæld er kapitlerne om pensionsbeskatning og strafferetlige sanktioner bortfaldet fra og med denne udgave. Dertil kommer, at der er foretaget strukturmæssige ændringer, hvor nogle kapitler er skrevet sammen og andre er skilt ad. Ændringerne er foretaget med et ønske om at bibringe læseren, herundersærligt de studerende, der anvender bogen, en endnu bedre forståelse af skatteretten. Det hensyn ligger også bag bogens omfang og vægtning af de enkelteemner, der i overvejende grad er bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, universiteterne m.fl.