Bøger / faglitteratur / bog

Lærer og vejleder : om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og vejledningsteknikker


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: De centrale retninger inden for vejledning præsenteres, og deres pædagogiske konsekvenser diskuteres. Vejledningsstrategier og -teknikker formidles i en form, hvor læreren, afhængigt af situationen, kan trække på forskellige traditioner og metoder samtidig. Bogen behandler særskilt vejledning af elever, kollegavejledning, vejledning af projektgrupper og af lærerstuderende i praktik.Lærerens opgave i skolen ændrer sig. Undervisningens traditionelle hierarkiske kommunikation er under nedbrydning, og lærerarbejde stiller krav til nye, faglige kompetencer. For lærere er det blevet vigtigt at kunne vejlede og samtale kompetent og professionelt med elever og forældre, kollegaer og lærerstuderende. Vejledningens mål er at hjælpe den vejledte til at finde sin vej til læring og udvikling. Denne bog sætter fokus på læreren som vejleder og på de faglige forudsætninger, som læreren skal magte for at kunne give god vejledning.Forfatteren præsenterer de centrale retninger inden for vejledning og åbner samtidig for deres pædagogiske konsekvenser. Vejledningsstrategier og -teknikker bliver diskuteret og gjort tilgængelige i en form, hvor læreren, afhængig af situationen, kan trække på forskellige traditioner og metoder samtidig.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. juni 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 7. juni 2012

Bogen henvender sig til lærerstuderende og praktiserende lærere - herunder specielt praktiklærere.

Bogen falder i to hoveddele: Vejledningsstrategier og vejledningsopgaver. I første del gennemgås fire grundlæggende vejledningsteorier eller -strategier: Den formidlingsprægede rådgivning, den procesorienterede vejledning, den gestaltorienterede vejledning og den kritisk orienterede vejledning, og der afsluttes med råd om valg af vejledningsteknikker. I anden del af bogen gives en lang række mere konkrete råd vedrørende faser, respons, gruppevejledning, kollegavejledning samt etiske dilemmaer i vejledning. Til slut gives en række værktøjer til vejledningsarbejdet. Bogen rummer en lang række praksiseksempler, diagrammer, oversigter og skemaer. Dens omfattende indholdsfortegnelse gør det muligt at pluklæse og at bruge bogen som opslagsbog. Den rummer omfattende international litteraturliste.

2. udgave af samme titel fra 1999. Den nye udgave har samme omfang som 1. udgaven men er opdateret med hensyn til referencer og henvisninger. Vi har ikke lignende titler i bibliotekerne, men fra 2010 har vi At bygge bro i vejledning, som fortrinsvis handler om brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelser, og fra 2009 har vi Særlige ressourcepersoner i folkeskolen, som analyserer vejledningspraksis og -roller i folkeskolen.

Omfattende og veldokumenteret beskrivelse af vejledningsteori og -praksis på grundskoleniveau.


Unge pædagoger

2000, nr. 3/4

af

af

Niels Grønbæk Nielsen

2000, nr. 3/4