Bøger / faglitteratur / lærebøger

Landmåling


Beskrivelse


Gennemgang af de grundlæggende landmålingsprincipper ved kortlægning af mindre områder - med vægt på de praktiske metoder og med formidling af god landmålingsskik for øje.