Bøger / faglitteratur

Ledelse fra scenekanten


Beskrivelse


Med baggrund i teaterverdenen præsenterer forfatteren en række værktøjer, metoder og indsigter, der skal sætte lederen i stand til at formidle effektivt og fængende.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. okt. 2012

af

af

Jytte Bræmer

d. 12. okt. 2012

For ledere.

Forfatteren har en baggrund i teaterverdenen, og har de sidste 10 år fungeret som konsulent indenfor ledelses- og organisationsudvikling. Bogen falder i to dele. I den første del introduceres 4 fokusområder, som er vigtige for lederen: selvindsigt, viden om forandringsdynamikker, kommunikation og kunsten at lede et team. I anden del af bogen zoomes der ind på den vigtige kunst at komme ud over rampen med sine budskaber, dvs. den mundtlige kommunikation og formidling. Det er her, forfatterens teaterbaggrund for alvor kommer på banen. Han relaterer kontinuerligt til scenekunsten, når han gennemgår vigtigheden af en grundig forberedelse, mentaltræning, idéen i at inddrage storytelling i fremlæggelsen, den praktiske og mentale klargøring herunder håndtering af nervøsitet. Han slutter med et afsnit om "det performative øjeblik", hvor kropssprog, nærvær og stemmebrug er essentielle elementer. Grafisk er bogen fyldt med faktabokse og citater. Forskellig brug af farver og skrifttyper gør den levende, måske af og til lidt rodet. Bogen afsluttes med litteraturliste, liste over bogens vigtigste pointer og et afsnit, der præsenterer forfatteren og hans firmas produkter.

Der findes mange titler om samme emne, bl.a. Klit: Personlig gennemslagskraft, 2.udg., 2012 og Nørgård-Nielsen: Skab synlige resultater med din stemme & dit kropssprog, 2012, og denne her føjer ikke noget nyt til emnet.

Bog for lederen om kunsten at kommunikere sit budskab ud så effektivt som muligt.


Arbejdsmiljø

Årg. 28 nr. 12 (2012)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 28 nr. 12 (2012)