Bøger / faglitteratur

Ledelse og økonomistyring i det offentlige


Beskrivelse


Hvordan kan man få offentlige foretagender til at efterleve krav om produktivitet og ydre effektivitet – og gøre det korrekt? Ledelse og økonomistyring i det offentlige indsætter økonomistyring i en bredere sammenhæng, hvor både de politiske rammebetingelser og et klart ledelsesfokus spiller en vigtig rolle. New Public Management, som længe har været den dominerende tendens inden for styringen af det offentlige, er kommet til udtryk gennem overføring af styringssystemer og ledelsesteknikker fra private til offentlige virksomheder – men ikke altid med lige stor succes. Der er afgørende forskelle mellem offentlige og private virksomheder, og det må man tage hensyn til, når nye styringskoncepter skal indføres. Denne bog anskueliggør, hvorledes systemerne må tilpasses den offentlige kontekst, og hvordan ledelsesmæssig indsigt i og forståelse for økonomistyring er en grundlæggende forudsætning for bedre styring. Bogen er rettet mod uddannelse og videreuddannelse af offentlige ledere, herunder Den offentlige Lederuddannelse og Diplomuddannelsen i Ledelse.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2011

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 19. aug. 2011

Denne bog retter sig mod uddannelse og videreuddannelse af ledere på niveau med fx Diplomuddannelsen eller Den Offentlige Lederuddannelse, men den er velskrevet og giver et så fint overblik over området, at den kan læses af alle ledere, som har et ønske om få en samlet up to date- fremstilling af emnet.

Bogen er oprindelig norsk, og den er kommet i flere udgaver der, men den er bearbejdet så den omfatter danske forhold. Den giver et overblik over den offentlige økonomistyring, og starter med at gennemgå de forskellige strømninger, der har været fremme i de seneste mange år. Senere giver den et indblik i de forskellige områder, fra omkostningsteori over budgetstyring til konkurrenceudsættelse og cost benefit-analyser. Det er forfatternes overordnede holdning, at der er en stor forskel på økonomistyring i det private og i det offentlige, fordi de opgaver de løser, typemæssigt er vidt forskellige. Morten Visby skal roses for den danske oversættelse, som rækker videre end det rent sproglige. Litteraturliste, linkfortegnelse og register er, som man må forvente af en bog på det niveau.

Der er flere bøger om offentlig økonomistyring. Denne er nemmere og har en bredere målgruppe end fx Melanders Det fortrængte offentlige lederskab fra 2008.

Forbilledlig lærebog i offentlig økonomistyring på diplomlederniveau.