Bøger / faglitteratur / lærebøger

Ledelse og samarbejde


Beskrivelse


Det sociale system. Organisationsformer. Det enkelte menneske. Kommunikation og information. Samspillet mellem mennesker. Tilfredshed og trivsel. Motivation. Jobudformning. Ledelse. Mødeledelse. Lederens rolle som træner. Arbejdsmarkedsforhold. Medarbejderindflydelse. Arbejdsmiljøloven. Funktionærloven.