Bøger / faglitteratur

Ledelsesbaseret coaching


Beskrivelse


Beskrivelse af coachingværktøjer i en ledelsesmæssig kontekst med praktiske anvisninger til, hvordan man tilegner sig en coachende ledelsesstil.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. feb. 2013

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 12. feb. 2013

Som det var tilfældet med 1. udgaven, er også denne, nye henvendt til ledere med en solid faglig og teoretisk ballast, som ønsker at bringe coaching ind i den særlige kontekst, der gælder virksomhedsledelse.

Siden førsteudgaven udkom i 2006 har denne bog etableret sig som en af de væsentligste om coaching som ledelsesmæssigt redskab. Det rokker denne nye udgave ikke ved. Tvært i mod indarbejder den en række erkendelser og erfaringer, som forfatterne han fået i de mellemliggende år, og den lægger i højere grad vægten på coaching af team og på coaching mellem virksomhedens forskellige ledelseslag, mens førsteudgavens fokus på coaching som et ledelsesmæssigt redskab fastholdes. Bogen falder i tre dele, hvor den første indeholder en justering af coachingbegrebet mens de to sidste mere ser på coaching som praktisk redskab. Niveauet er som hidtil: relativt krævende, men anvendeligt af ledere, med en systemisk tilgang til deres ledelsesfunktion. Især hvis de er i gang med en efteruddannelse eller et internt udviklingsforløb.

Udover at være en ny udgave af samme titel fra 2006, består den sidste tredjedel af bogen af en opdateret udgave af forfatternes bog Lederen som teamcoach fra 2007.

Ny gennembearbejdet udgave af en af de væsentligste danske bøger om coaching som ledelsesmæssigt redskab.


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jørgen Bartholdy

2007

"Coaching based leadership" er den hat det omfattende arbejde med coaching for at sikre begrebet en plads i moderne ledelse gemmer sig under. Forfatterne til denne bog vender begrebet om, idet det er deres holdning, at ledelse er forudsætningen for, at coaching kan virke som redskab i styring af virksomheder. Ledelsen er således den kontekst de bevæger sig indenfor, og coaching et af flere redskaber, den moderne leder kan benytte. Dette er efter deres mening forudsætningen for, at coaching kan operationaliseres og bringes til at fungere udenfor kursuslokalerne. Alle fem forfattere er erfarne konsulenter indenfor systemisk ledelse, og selvom deres afsæt ligger på et teoretisk højt plan, krydrer de den hele vejen igennem teksten med cases fra den virkelige verden, de gennem deres virke også har forbindelse med. Derfor er bogen også umiddelbart anvendelig af praktisk arbejdende ledere, men sprogligt og begrebsmæssigt ligger den på et niveau, hvor de fleste vil få mere ud af den som led i et kursus eller et professionelt støttet konsulentforløb.


Logistik Horisont

Årg. 32, nr. 12 (2006)

af

Årg. 32, nr. 12 (2006)


Arbejdsmiljø

Årg. 29 nr. 3 (2013)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 29 nr. 3 (2013)


Berlingske nyhedsmagasin

2006, nr. 34

af

af

Christine Waldmann

2006, nr. 34


Børsen

d. 22. dec. 2006

af

af

Steen Hildebrandt

d. 22. dec. 2006