Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lederskab i perspektiv


Beskrivelse


Lederskab i både historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv, hvor medarbejderne står i centrum.