Bøger / faglitteratur

Lederstil i klasseværelset : innovation og professionalitet


Beskrivelse


Præsentation af en række lederstile, som systematisk sammenlignes på punkter som kontrol, planlægning, motivation, gruppering og differentiering, samt en beskrivelse af lærerens innovative udfordringer mellem det privatpersonlige og det professionelle lærerarbejde og egne værdier og undervisningens krav.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2003

af

af

Boy Olesen (skole)

d. 9. okt. 2003

Denne bog har relevans for alle kommende og nuværende undervisere. Der fremlægges seks former for lederstil i klasseværelset baseret på forskellige psykologiske grundholdninger og principper. Der gøres rede for de enkelte formers teoretiske baggrund og for de fem opstillede arbejdsopgaver der altid skal løses i klasseværelset: kontrol, motivation, gruppering, individualisering og planlægning. Flere konkrete eksempler forbinder teori og praksis på en god måde. De seks former er placeret i feltet mellem på den ene side, lærerkontrol og på den anden side, elevers selvkontrol. Hovedpunkterne i de forskellige former er: straf og belønning, lærerens kommunikative færdigheder til generobring af autoriteten i klassen, evnen til at kunne håndtere flere forskellige typer arbejdsopgaver, ægte og falske mål, at mennesket kontrollerer sin egen adfærd gennem sin måde at handle på, aktivt lærerskab ved aktiv lytning og god kommunikation. Afslutningskapitlet har som fokus, refleksioner over egen ledelsesstrategi. Alle der underviser vil kunne finde sig selv i flere af de fremførte former for ledelsesstil, denne bog sætter mange tanker i gang, og vil være med til at opkvalificere måden at være leder på i klasseværelset.


Bibliotekernes vurdering

d. 31. aug. 2009

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 31. aug. 2009

Lederstil i klasseværelset er en bearbejdet udgave af Stensmos bog med samme titel fra 2003. Bogen henvender sig til undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne samt til andre aktører i skoleverdenen. Derudover er bogen oplagt at anvende på læreruddannelsen.

Bogen behandler seks forskellige former for lederskab i klasseværelset placeret mellem selvkontrol og lærerkontrol. For hver strategi bliver de vigtigste teoretiske begreber forklaret og de dertilhørende ledelsesstrategier præsenteret og diskuteret. Bogen er teoretisk meget velfunderet og samtidig fyldt med gode og relevante praktiske eksempler og strategier, som fører teorierne tættere på den praktiske lærergerning. Hvilket gør bogen nærværende og relevant både for aktive og for kommende undervisere.

Bogen indeholder nye kapitler baseret på Stensmoses arbejde siden den forrige udgivelse samt kapitler skrevet af Jimmy Harder. Bogen vil fungere godt sammen med de mange udgivelser, der er kommet om classroom management eller titler som Den autentiske lærer, 2004 og Klasseledelse og samarbejde, 2008.

Inspirerende værktøjsbog til god klasseledelse. Bogen er velskrevet, teoretisk velfunderet og fyldt med gode værktøjer, som er nemme at overføre på egen lærerpraksis.