Bøger / faglitteratur til børn / øvelser

Leg, dans, musik og bevægelse med de 6-12 årige


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. okt. 1999

af

af

Lisbeth Thue (skole)

d. 25. okt. 1999

Her følger forfatternes anden bog om musik og bevægelse. Den første hedder Bevægelseslege med de 0-6 årige og deres voksne, 1998. Denne bog, hvis målgruppe er de 6-12-årige, er særdeles velegnet til inspiration for skolens idrætslærere og undervisere i drama. Forfatterne arbejder ud fra koreografen Labans bevægelsesteorier. Bogen indledes med et kort teoretisk afsnit om kroppens forskellige bevægelsesmønstre. Herefter følger afsnit om bevægelsesrytmik, rytmisk gymnastik, musik og bevægelse og ekspressive udtryk. Alle kapitler er opbygget som undervisningsforløb, hvor der er rige muligheder for at lave progressioner på opgaverne. Ved alle aktiviteter viser små illustrationer af kroppe, hvilke bevægelser der skal udføres, og der er også forslag til musik, der kan anvendes. Der er tale om nyere musik i alle genrer. Bogen er gennemillustreret med farvefotos af aktive børn, og flere steder er indsat bevingede ord fra børn, der har deltaget i aktiviteterne. Sidste afsnit i bogen handler om ekspressive aktiviteter, og der er til slut lavet et lille undervisningsforløb i drama. Der er en liste over anvendt musik, litt. henvisninger, noder til sangene og forklaringer til de små illustrative figurer i bogen. En inspirerende bog til skolebibliotekets lærerhylde.


Bibliotekernes vurdering

d. 25. okt. 1999

af

af

Anne Grete Jacobsen

d. 25. okt. 1999

I 1998/45 udkom en bog af samme to forfattere om bevægelseslege for de 0-6-årige. Desuden har de lavet Nikolajs legebog (99/21), som henvender sig direkte til barnet. Her fokuserer forfatterne på den næste aldersgruppe: de 6-12-årige. Ligesom i den første bog anlægger forfatterne også her et helhedssyn på børnene, den fysiske aktivitet spiller ind på de andre udviklingsområder. Bogens forskellige øvelser tager udgangspunkt i bevægelseslegen og barnets naturlige bevægelser, i den gammelkendte og traditionelle gymnastik, bl.a. i forskellige legeredskaber og endelig i den lidt mere eksperimenterende dramatiske udtryksform. Her er mange forskellige øvelser, der alle er udførligt beskrevet med små instruktive tegninger og dejlige fotografier af børn i aktivitet. Der er musikforslag af forskellig art, bl.a. Elton John, Enya og Britney Spears. Vi har allerede en del nyere bøger om bevægelsesaktiviteter for børn, men det er også noget, der er efterspørgsel på, fra skolen, børnehave, fritidshjem og -ordninger og fra andre, der beskæftiger sig med børns idrætslige udfoldelser, og til dem er denne bog et godt supplement.


Tidsskrift for idræt

Årg. 66, nr. 1 (2001)

af

af

Britta Vestergaard

Årg. 66, nr. 1 (2001)