Bøger / faglitteratur

Leg i skolen : en antologi


Beskrivelse


Gennem 11 kapitler præsenteres forskellige måder at forstå leg på, at tale om leg på og at gribe leg på, som kan være med til at skabe et sprog for og bedre forståelser af leg. Hermed skabes muligheder for, at legen og alle dens potentialer kan udfolde sig i de danske skoler.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. okt. 2018

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 11. okt. 2018

Nu kommer leg i skolen i fokus igen, men vi har ikke et fælles sprog for legens mange facetter og muligheder. Her er 11 kapitler, som hver især zoomer ind på begrebet leg. Kapitlerne forholder sig teoretisk til leg og sætter legen ind i en skolekontekst. For skolens fagpersoner.

Gennem antologiens 11 kapitler får læseren et indblik i måder at forstå legens betydning for læring. Legen defineres af hver forfatter, der vinkler begrebet på hver deres måde. Næsten alle pointerer legens betydning for udvikling af demokratisk og personlig dannelse. Legen har betydning i sig selv, men må også gennem skoleforløbet rammesættes. Det sker fx i scenarieundervisning, og når leg anskues som et æstetisk begreb og som motivation i naturvidenskabsundervisningen. Desuden forholder et kapitel sig til leg i forhold til det digitale og betoner legen som mulighed for at nå digital dannelse. Bogens sidste kapitel kigger helt konkret på leg og læring i kreative rum vist med eksempler fra makerspace fra det danske MakEY-projekt.

Spændende læsning. Efter nogle år med meget fokus på målstyring er det godt, at legen igen betones. Hvis vi ønsker entreprenante og eksperimenterende unge, skal vi turde sætte legen i spil. Denne antologi kan give et skub til at komme igang.

Helle Marie Skovbjerg, der er bidragyder til antologien, har skrevet Perspektiver på leg.Informationer og udgaver