Bøger / faglitteratur

Leg, oplevelse, læring i børnehave og skole


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. mar. 2005

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 31. mar. 2005

Denne ganske omfattende fremstilling af forholdet mellem leg og læring udkommer i forlagsserien Kæphesten seks år efter originaludgaven på norsk. Emnet er ikke blevet mindre relevant i perioden, og bogen er blevet revideret bl.a. af hensyn til danske og svenske forhold og er blevet tilført et særligt afsnit om de 0-3-årige. Vi har ikke tilsvarende behandling af emnet på dansk, men mange andre titler som er anvendelige i dagligdagen i institutioner og skoler. Den foreliggende titel vil i kraft af omfang, teori og empirisk dokumentation være velegnet på uddannelser og videreuddannelsesforløb. Indholdet falder i tre hoveddele: først lægges der forskellige perspektiver på begreberne leg og læring, såsom forholdet mellem forskning og praksis, legens plads i skole og institutioner og forskellige pædagogiske grundsyn. Dernæst følger en gennemgang af teorier og forskning, som er relevant for problemstillingen, såsom Piagets, Vygotskijs og Eriksons teorier, socialpsykologiske og samspilsorienterede perspektiver og en oversigt over forskning og reformer i Skandinavien. Endelig en tredje del om de praktisk-metodiske udfordringer for forældre og professionelle i dag og i fremtiden. Bogen rummer megen god argumentation og dokumentation samt anledninger til diskussion. Omfattende international litteraturliste samt register.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2005, nr. 3

af

af

Rie Jungemann

2005, nr. 3