Bøger / faglitteratur

Legende magt


Beskrivelse


Mange virksomheder og organisationer bruger organisatoriske lege som redskab for udvikling, omstilling og styring. Legene analyseres og koblingen mellem leg, pædagogik, magt og beslutning afdækkes.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 2008

af

af

Jytte Bræmer

d. 16. apr. 2008

Henvender sig til ledelsesteoretikere og studerende på universitetsniveau indenfor ledelses- og organisationsudviklingsområdet.

Leg og forskellige former for spil inddrages i højere og højere grad inden for det organisatoriske felt. I arbejdet med at fastlægge virksomhedsværdier, i organisatorisk efteruddannelse, i skole-hjemsamarbejde osv. Forfatteren, der er professor på CBS, er optaget af, hvordan det kan være, at brugen af leg i disse år eksploderer i mange organisationer. Der er ved at blive udviklet et nyt organisationssprog, der ser leg som en vigtig del af moderne organisation og ledelse. Legen er ved at udvikle sig til en særlig kommunikationsform. Han tolker dette som et svar på moderne organisationers udfordringer i et massivt omstillingspres og analyserer, hvordan dette påvirker magtbegrebet. Bogens udgangspunkt og fokus er umiddelbart lettilgængeligt, men i analysen af problemstillingen anvendes især Luhmanns teorier om kommunikation, og der kræves et indgående kendskab til et stort teoretisk begrebsapparat, hvilket afgrænser målgruppen. Fyldig, fortrinsvis udenlandsk litteraturliste.

Der findes ikke dansk materiale om et lignende perspektiv på organisationsudvikling Bove-Nielsen: Corporate kindergarten, 2003 omhandler ligeledes leg i organisationer, men her er det tænkt mere som et indadvendt redskab til udvikling af kreativitet i den enkelte virksomhed.

Teoretisk bog om en ny tendens med inddragelse af leg og spil i organisationsudvikling.


Unge pædagoger

2009, nr. 2

af

af

René B. Christiansen

2009, nr. 2


Politica

Årg. 41, nr. 1 (2009)

af

af

Henrik Munk

Årg. 41, nr. 1 (2009)