Bøger / faglitteratur

Lektier


Beskrivelse


Vigtig og nødvendig bog, der sætter fokus på og stiller spørgsmål til nødvendigheden af lektier i grundskolen. Bogen henvender sig til alle undervisere i grundskolen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. mar. 2023

af

af

Boy Olesen

d. 10. mar. 2023

Vigtig og nødvendig bog, der sætter fokus på og stiller spørgsmål til nødvendigheden af lektier i grundskolen. Bogen henvender sig til alle undervisere i grundskolen.

Bogen bygger på konkrete observationer og interviews i skolen, hvor nogle elever synes, det var svært at fordybe sig i skolens lektiecafe, og andre mener, at lektier er nødvendigt for at lære. Lektier i et internationalt perspektiv omtales, fx fra New Zealand og Canada. Historien bag lektier i skolen beskrives. Der fortælles om forfatteren og hendes forskergruppes pilotundersøgelse af , hvordan skolehverdagen med lektiehjælp og faglig fordybelse tog sig ud på forskellige skoler. I anden fase af undersøgelsen blev der set på, hvordan eleverne fik mulighed for at deltage og lære noget i den obligatoriske lektietid med fokusgruppeinterviews. Kapitlet om motivation tager udgangspunkt i Illeris' teori om "læringens tre dimensioner".

Det er en god, velskrevet og brugbar bog for enhver underviser i grundskolen. Det er værd at fremhæve bogens sidste kapitel, "Nye veje i undervisningen", hvor der præsenteres en model, der bygger på et spiralisk princip, hvor hver enkelt fase gentager og udbygger den forrige.

Bogen kan relateres til Motivation fra 2014.