Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Litteraturens begreber


Beskrivelse


Fagleksikon med 154 opslag over litteraturens begreber med uddybende citater.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. maj 2004

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 25. maj 2004

Her er et særdeles brugbart alfabetisk ordnet opslagsværk med beskrivelse af væsentlige litterære begreber i den ene spalte og tilhørende velvalgte teksteksempler i den anden spalte, hvor bogens intention med hurtigt at kunne skaffe sig information og forståelse af et litterært begreb til fulde opfyldes. Hvor det er relevant er der henvisninger til beslægtede begreber fx symboler, metaforer, billeder, arketyper, billedsprog og personifikation. Forrest har bogen udførlig indholdsfortegnelse og bagest er der et stikordsregister. Indersiderne af for- og bagside indeholder tidstavler over internationale - og danske forhold. Sproget er ligefremt, og hvor det er nødvendigt, er eksemplerne vist ved forklarende modeller. Bogen er beregnet til danskundervisning på gymnasieniveau. Visse dele vil også være relevant for folkeskolens ældste klasser, og derfor er bogen oplagt til lærerbiblioteket for folkeskolens dansklærere.


Gymnasieskolen

Årg. 87, nr. 22 (2004)

af

af

Niels Martinov

Årg. 87, nr. 22 (2004)