Bøger / faglitteratur

Litteraturens veje


Beskrivelse


Et enestående litteraturhistorisk opslagsværk, der tegner et omfattende billede af det danske litteraturreservoir med indspark fra den internationale scene. Bogen omfatter de væsentligste litteraturhistoriske perioder - lige fra den oldnordiske digtning over middelalderen, renæssancen, barokken, oplysningstiden, romantikken til det moderne gennembrud, symbolismen, mellemkrigstiden, efterkrigstiden, modernismen og 1970'erne til i dag. I sine indledende vejledninger til, hvordan litteratur kan læses og analyseres, sætter bogen også fokus på, at læsningen af den samme tekst kan foregå på mange forskellige måder med mange forskellige resultater. Bogen er forsynet med mere end 200 illustrationer, primært fra den europæiske kunsthistorie. Centrale billeder er kommenteret grundigere for at vise væsentlige positioner i europæisk tankegang. Bogen afsluttes med et leksikon, der indenholder forklaringer på en række faglige termer, litterære perioder og fortælletekniske grundbgreber. Litteraturens veje er en del af en udgivelsesserie, der også omfatter en tekstantologien Litteraturens huse og en stribe forfatterportrætter i Litteraturens stemmer, men kan også bruges som et selvstændigt værk. Bogen henvender sig først og fremmest til danskundervisningen på landets ungdomsuddannelser, men er i øvrigt et enestående opslagsværk for enhver, der interesserer sig for litteratur. Desuden kan bogen anvendes på de videregående uddannelser.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. aug. 2003

af

af

Jens Hjøllund

d. 12. aug. 2003

Litteraturens veje er siden udgivelsen i 1996 kommet i mange oplag og har fået status som én af grundbøgerne i HF og gymnasiets danskundervisning. Denne nye udgave er på væsentlige punkter revideret og opdateret. To nye kapitler er tilføjet: Et introducerende kapitel "At analysere litteratur", hvor forskellige litteraturkritiske metoder pædagogisk demonstreres på et eventyr af H.C. Andersen, og en afsluttende oversigt over den nyeste litteratur omkring årtusindskiftet (ajourført til og med 2002), hvor en fænomenologisk og verdensvendt digtning synes at afløse 90'ernes minimalisme. En række væsentlige forfatterskaber, især fra 1970'erne (bl.a. Per Højholt, Peter Laugesen og Dan Turell), har fået en mere fyldig behandling - sandsynligvis ikke upåvirket af den kritiske revurdering af 1960'ernes "modernismekonstruktion" som foregår i disse år. Udvalget og disponeringen af stoffet er selvfølgelig subjektivt, men de brede periodegennemgange og fremstillingsformen lever op til forfatternes erklærede formål om at "fortælle litteraturhistorie som litteraturhistorier". Bogens billedmateriale er delvist nyt, og det afsluttende leksikonafsnit er revideret og udvidet.


Berlingske tidende

d. 20. jan. 1997

af

af

Lars Handesten

d. 20. jan. 1997


Synsvinkler

Årg. 6, nr. 16 (1997)

af

af

Thomas S. Bentsen

Årg. 6, nr. 16 (1997)


Dansk noter

1997, nr. 2

af

af

Peter Kaspersen

1997, nr. 2