Bøger / faglitteratur

Liv & kvalitet i omsorg & pædagogik


Beskrivelse


Bud på udviklingshæmmedes mulighed for et godt liv, byggende på synspunkter og resultater fra Forskergruppen vedr. livskvalitet, fra socialpædagogiske udviklingsprojekter og fra enkeltpersoner.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Else Rydal

d. 18. dec. 2018

Bogen beskæftiger sig med rammer, muligheder og betingelser, der kan forbedre livskvaliteten for udviklingshæmmede, men forf., som er kultursociologer, socialpædagoger, psykologer,speciallærere mener, at bogens indhold og diskussioner også kan finde anvendelse over for andre handicapgrupper eller for grupper af socialt udsatte mennesker. I 1. del skriver 'Forskergruppenvedr. livskvalitet' om deres forsøg på afklaring og formulering af livskvalitetsbegrebet: hvad er et godt liv, og hvorfor diskuteres det netop nu? 2. del præsenterer fem udviklingsprojekter, somhar hentet inspiration fra livskvalitetsdebatten. I 3. del bidrager nøglepersoner med kendskab til det socialpædagogiske felt med skæve vinkler på debatten. Det er en fortræffelig bog, som på enindsigtsfuld og inspirerende måde kommer godt rundt om sit emne. Lad mig fremhæve psyk. Claus Jessens artikel, hvori han kalder behandlerne, dem der ved bedre, for udviklingshæmmerne! En bredgruppe vil have glæde af bogen: pårørende,medarb. i social- og sundhedssektoren, politikere, studerende, fagfolk beskæftiget med omsorgsarb. og pædagogisk arb. Noter og litt. henv.


Udvikling

1994, nr. 4

af

af

Hans Christian Hansen

1994, nr. 4


Information

d. 13. okt. 1994

af

af

Ejgil Søholm

d. 13. okt. 1994


Børn & unge

Årg. 26, nr. 15/16 (1995)

af

af

Lene Fridal Kaslov

Årg. 26, nr. 15/16 (1995)


Socialpædagogen

Årg. 51, nr. 24 (1994)

af

af

Jørn Foss

Årg. 51, nr. 24 (1994)