Bøger / faglitteratur

Livscyklusbaseret bygningsprojektering : eksempler på anvendelse af beregningsværktøjet LCACALC