Bøger / faglitteratur

Livskraften


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. jan. 2014

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 21. jan. 2014

Emnet, forbindelsen mellem intuition og tanke,vil tiltale mange. Bogen kræver læsere, der er trænet i at læse filosofiske tekster.

Morten Paustian har grundlagt og ledet Pantheon Filosofi fra 2005. Hans forfatterskab drejer sig om filosofisk ledelse og om udvidelse af den menneskelige bevidsthed ved en bevidstgørelse af menneskets transcendentale evner. En sådan bevidstgørelse er netop denne bogs ærinde, nemlig "livskraften" skabt ud fra en filosofisk tænkning. Livskraften forstås her som en bevidsthedstilstand, der aktiverer en præsensorisk indsigt. Grundlæggende drejer det sig om, hvordan tanker bliver til, og hvordan man intuitivt fornemmer det, man ellers ikke kan erkende. M.P. præsenterer læseren for begrebet "diagonal tænkning", hvor det diagonale henviser til selve forbindelsen mellem tænkning og tilblivelse eller mellem erkendelse og nye tanker. M.P. har fx et kapitel om det uudgrundeliges muligheder. Som et middel til at kontakte egen præsensoriske bevidsthed ser han automatskrift (skrift med den hånd, man ikke ellers primært bruger), der kan aktivere den hjernehalvdel, der ikke anvendes til målrettet og logisk tænkning. Det er fagsprog, der anvendes, og der er ikke brugt mange illustrerede eksempler. Litt.henv.

M.P. bryder her nyt land, og han bygger især sine tanker på filosoffer fra det 20. århundrede. Han henviser ofte til Gilles Deleuzes værker.

Sproget er kompakt og svært tilgængeligt. Bogen, som byder på meget nyt, kræver en vejleder i en undervisningssituation.