Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Logistik i virksomheden


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Indholdsfortegnelse: Logistik (Den militære oprindelse ; Logistik i virksomheden ; Strategiarbejde i virksomheden ; Værdikæden ; Tradition A/S - en opbyggelig historie ; Udvikling i logistikopfattelsen) ; Logistikomkostninger og logistisk effektivitet (Leveringsservice ; Logistikomkostninger ; Logistikregnskab ; DuPont-pyramiden ; Logistikprisliste ; Logistiknøgletal) ; Produktudvikling (Produktudvikling ; Produktudviklingsfaser ; Forberedelse til produktion ; Produktets livscyklus ; Boston-modellen ; Innovation og kreativitet) ; Indkøb og leverandørsamarbejde (Arbejdsopgaver ; Leverandørporteføljen ; Indkøbet ; Handel og aftale ; Opfølgning ; Leverandørsamarbejde) ; Produktion (Produktionsstrategi ; Igangsætning af ordrer og produktionsformer ; Planlægning og styring ; Fabrikslayout) ; Lagerstyring (Lagertyper ; Lagermodeller ; Lagerbeholdning ; ABC-analyse ; Wilsons formel ; Bestillingsmetoder ; Voicepicking og Pick to light ; Lagerets konflikter) ; Markedsføring, salg og service (Markedsanalyse ; Markedsføring ; Salg ; Service) ; Transport og distribution (Transportplanlægning ; Valg af transport ; Placering af lagre ; Transport i tal ; RFID ; Tredjepartslogistik) ; Kvalitet (Kundens oplevelse ; Kvalitet i virksomheden ; Kvalitetsomkostninger ; Kvalitetsstyring i virksomheden ; Kvalitetsstyringssystemer) ; Miljø (Miljø i og omkring virksomheden ; Miljøledelse ; Miljøstyringssystem ; Miljømærkning) ; Logistikanalyse (Analysens 5 faser) ; Organisering af logistikarbejdet (Styringsprocessen ; Organisering af logistikarbejdet ; Implementering ; Projektstyring) ; Ledelse af værdikæden (Virksomheden ; Mennesket ; Organisationskultur ; Ledelse) ; Supply Chain Management (SCM) (Elementer i SCM ; Samarbejdet i forsyningskæden med SCM ; Værktøjer til optimering af forsyningskæden ; Analyse og måling af præstationer i forsyningskæden ; Risk Management) ; Opgaver (Logistik ; Logistikomkostninger og logistisk effektivitet ; Produktudvikling ; Indkøb og leverandørsamarbejde ; Produktion ; Lagerstyring ; Markedsføring, salg og service ; Transport og distribution ; Kvalitet ; Miljø ; Logistikanalyse ; Organisering af logistikarbejdet ; Ledelse af værdikæden ; Supply Chain Management (SCM) ; Cases (Sauer-Danfoss ; Arla Foods ; HB Textil A/S ; raaco International A/S ; Royal Scandinavia ; Vest Wood)