Bøger / faglitteratur

Lokalt politisk lederskab


Beskrivelse


Casestudier af fire danske borgmestre og de kommuner hvor de bedriver lederskab: Helsingør, Middelfart, Randers og Egvad. Ledelsesopgaver som politikformulering, dagsordenskontrol, programimplementering, allianceskabelse, repræsentation og kommunikation beskrives.

Informationer og udgaver