Bøger / faglitteratur / love

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
Lov om sygedagpenge
Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.