Bøger / faglitteratur

Luftbåren kvælstofforurening


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Birgit Hald

2007

12. bind i serien Miljøbiblioteket giver et godt indblik i hvor den luftbårne kvælstofforurening stammer fra, dens udbredelse, indvirkning på naturen og hvordan den kan begrænses. Forfatterne er eller har været ansatte ved Danmarks Miljøundersøgelser som forskere og rådgivere, og de skriver i et godt, overvejende dagligdags sprog. Bogen kan læses med udbytte af alle interesserede, og den saglige og dokumentariske form gør den meget velegnet til opgaver i gymnasiet og folkeskolens ældste klasser. Læseren får et godt overblik over den danske overvågning af forureningen og det internationale samarbejde for at sikre at den positive udvikling der er i gang, kan fortsætte. Bogen ligner de tidligere bind i serien; layoutet er pænt og overskueligt, og den er rigt illustreret med flotte farvefotos af den natur vi skal passe på, samt mange relevante grafer, kort og forklarende figurer. Forsideillustrationen med fotos af såvel et sårbart økosystem som de to væsentligste forureningskilder - landbrug og trafik - signalerer fint bogens indhold. Bagest er der litteraturliste og stikordsregister. Emnet er tidligere beskrevet i H. Nielsens Fokus på kvælstof (2001), der selvfølgelig ikke har de nyeste tal med og ikke virker helt så appellerende.