Bøger / faglitteratur / bibliografier

Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000


Beskrivelse


Om Martin Luthers indflydelse på dansk teologi og kirkeliv fra 1800-2000 samt om forholdet til Martin Luther i strømninger som Indre Mission, grundtvigianisme, liberalteologi og Tidehverv.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. jan. 2013

af

af

Hans Michelsen

d. 18. jan. 2013

Bogen er et resultat af en åben forelæsningsrække for studerende, præster og andre teologisk og historisk interesserede.

Danmark er fortsat i høj grad bestemt af den lutherske arv, og forelæsningerne undersøgte, hvor meget og i hvilken forstand? Bogen fokuserer på, hvordan Luther er blevet læst og brugt af danske teologer i perioden mellem 1800 og 2000, og der omtales både religiøse bevægelser og enkeltpersoner. De særligt danske anliggender står i centrum. Det interessante er, hvordan Luther bliver læst og brugt? Da Luther ikke kan forstås uden den tyske filosofiske kontekst, er der også filosoffer blandt forfatterne. Bogen forbereder reformationsjubilæet i 2017. De 18 bidragydere, som er teologer eller filosoffer, kommer fra henholdsvis Københavns og Aarhus universiteter.

Emnet er ikke tydeligt behandlet i nyere litteratur, men se fx "Kirkebilleder" i tidsskriftet "Kritisk Forum for praktisk Teologi", 2004:97 Kirkens historie, 2012 og Martin Schwarz Lausten Martin Luther : munk, oprører, reformator, 2005.

Bogens kompetente forfattere tegner de centrale udviklingslinjer i dansk teologi i de seneste 200 år. Bogen er velskrevet og ikke svært tilgængelig, selvom et vist kirkehistorisk kendskab øger udbyttet af artiklerne.


Jyllands-posten

d. 9. feb. 2013

af

af

Henriette Bacher Lind

d. 9. feb. 2013


Kristeligt dagblad

d. 7. feb. 2013

af

af

Birgitte Stoklund Larsen

d. 7. feb. 2013Informationer og udgaver