Bøger / faglitteratur

Lydighedens dilemma


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Lone Andersen

d. 19. dec. 2018

Lydighed mod autoriteter er et af de vigtigste elementer i samfundets struktur og en magtfuld egenskab hos mennesket. Socialpsykologen Milgrams forsøg demonstrerer klart, hvor let det er at få mennesker til at gøre sig skyldige i umenneskelige handlinger i lydighedens navn, og hvor relativt få mennesker, der har de nødvendige ressourcer til at modstå autoriteten og følge samvittigheden. Forsøgene, der gennemførtes med en række variationer og over 1000 forsøgspersoner, gik kort fortalt ud på, at en forsøgsperson tror, han skal deltage i et forsøg med strafs virkning på indlæring. Han skal fungere som lærer og give sin elev et elektrisk stød, hver gang denne svarer forkert. På en skala fra 15-45 volt skal han gå et trin (15 v) op for hver fejl. Ved 150 v jamrer eleven og forlanger at blive frigjort fra forsøget. På trods af elevens stærkt stigende protester gik langt over halvdelen af forsøgspersonerne helt op til den højeste strømstyrke på forsøgslederens opfordring. Dernæstanalyserer Milgram lydighedsprocessen i et par teoretiske kapitler. Hans arbejde er blevet kritiseret for at være uetisk etc. Andre, og dem vil jeg tilslutte mig, fremhæver hans forskning som noget af det mest betydningsfulde inden for moderne psykologi. Da bogen samtidig er let at læse, skulle den have mulighed for at blive debatteret i brede kredse.


Politiken

d. 12. apr. 1978

af

af

Viggo Duvå

d. 12. apr. 1978


Lands-avisen Aktuelt

d. 16. feb. 1978

af

af

Sv. Heinild

d. 16. feb. 1978


Berlingske tidende

d. 21. feb. 1978

af

af

Finn H. Jensen

d. 21. feb. 1978