Bøger / faglitteratur / opgaver

Må jeg skrive mig selv ind? : autoetnografi på socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen


Beskrivelse


Introduktion til den autoetnografiske metode der kan anvendes af studerende på professionsuddannelser i forbindelse med opgaveskrivning. Metoden lægger bl.a. op til at den studerende tager udgangspunkt i selv i opgaveskrivningen og gerne må have og beskrive følelser i opgaverne. Med skriveøvelser.

Anmeldelser (1)