Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Mad, mennesker og måltider : samfundsvidenskabelige perspektiver


Beskrivelse


Om mad og måltiders rolle for vores sociale fællesskaber og om de normer og symboler, der knytter sig til mad og som forbinder den med vores identitet.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. apr. 2003

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 24. apr. 2003

Bogens emnekreds er de sociale, kulturelle og psykologiske perspektiver på mad og måltider. Måltider er vigtige samlingspunkter i familien og andre steder og organiserer væsentlige dele af vore sociale liv. Fra livets start er mad forbundet med forholdet til andre. Siden fortæller vore madvaner i øvrigt en del om vores identitet og samfundsmæssige placering. Til forskellige fødevarer knyttes forskellige symbolske betydninger. Men vores forhold til mad er også problemfyldt, idet sult, appetit og mæthed er fornemmelser, mange mennesker har vanskeligt ved at forholde sig afslappet til. Mad og sundhed er størrelser, som fylder meget i samfundet, hvor offentlige myndigheder i en årrække har propaganderet for sunde kostvaner, som der i dagligdagen er visse vanskeligheder med at forene med andre interesser, der knytter sig til mad og måltider. Det gælder også måltider i daginstitutioner, på skoler, sygehuse og plejehjem. Lotte Holm, som er sociolog m.v. har redigeret og selv skrevet kapitler. Hun har selskab af en række andre fagkapaciteter som bidragydere. Bogen er tænkt til undervisning på visse mellem- og videregåendeuddannelser, idet mad i stigende grad indgår i forskellige professioners virkelighed.


Bibliotekernes vurdering

d. 15. aug. 2012

af

af

Alma Lind Jensen

d. 15. aug. 2012

Samfundsvidenskabelig og kulturhistorisk skildring af madens betydning. Bogen er tænkt til undervisning på visse mellem- og videregående uddannelser, idet mad i stigende grad indgår i forskellige professioners virkelighed.

1. udgave af dette værk udkom i 2003. Den nye udgave er gennemskrevet og -redigeret, opdateret med nye tal, ny viden og nye emner. Af nye emner i forhold til 1. udgave vil jeg nævne mad og måltider på arbejdspladser, mad til ældre, mælk, alkohol og convenience-mad (mad, hvor der indgår delvist forhånds tilberedte produkter). Emner fra 1. udgaven, som er fastholdt, er fx amning, måltider i familien og i institutioner, kød, grønsager og spiseforstyrrelser med meget mere. Som redaktør har Lotte Holm (professor i fødevaresociologi) i den nye udgave fået selskab af lektor og ph.d. i antropologi og madsociologi Søren Tange Kristensen. Bogen er skrevet med baggrund i forskning og er sprogligt og indholdsmæssigt forholdsvis krævende læsning.

Det gode madliv, 2008 er en kulturhistorie om mad - dog ikke så omfattende som den aktuelle titel, som jo udmærker sig ved at have et skarpt analyserende blik på nutiden.

En gedigen kulturhistorie om madens og måltidets betydning i et samfundsperspektiv. Bogen bygger på forskning, hvilket giver faglig substans, men af samme grund indsnævres målgruppen, idet mange vil falde fra netop grundet den faglige tyngde. Gammel udgave bør udskiftes.


Ugeskrift for læger

Årg. 165, nr. 38 (2003)

af

af

Berit L. Heitmann

Årg. 165, nr. 38 (2003)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. sep. 2012

af

af

Birgit Østergaard

d. 17. sep. 2012


Politiken

d. 7. juni 2003

af

af

Christian Graugaard

d. 7. juni 2003


Diætisten

Årg. 11, nr. 65 (2003)

af

af

Allis Bek

Årg. 11, nr. 65 (2003)


Weekendavisen

d. 28. maj 2003

af

af

Anne Knudsen

d. 28. maj 2003