Bøger / faglitteratur

Mænd : køn under forvandling


Beskrivelse


Forfatteren tegner et komplekst billede af, hvad mænd og mandighed er i dag, hvor mænd indtager mange forskellige positioner i samfundet. Spøgsmålet er, om der nu eksisterer en moderne og anderledes maskulinitet?

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. nov. 2013

af

af

Søren Brunbech

d. 15. nov. 2013

Bogen om mænd og deres liv i et kønsperspektiv retter sig mod studerende på universitets- og gymnasieniveau og til andre med interesse for kønsdebatten og for ligestillingspolitik.

Hvor kønsdebatter historisk set har handler om kvinder, ser bogens forfatter, der er lektor i mandeforskning på RUC, tegn på, at de overordnede kønsdiskussioner nu også har fokus på at diskutere mænd som køn og se mænds problemer som værende kønnede. Med det som udgangspunkt problematiserer han begreberne maskulinitet og mandighed, og undersøger og diskuterer mandens rolle og ageren i forhold til bl.a. arbejdsliv, familieliv og sundhed, og til mere kontroversielle områder som prostitution og vold. Til indledning giver Reinicke et overblik over forskellige teoretiske retninger i mandeforskningen. Han bygger sin gennemgang på international læsning, og der en omfattende litteraturliste bagest, men sprogligt set er fremstillingen almen tilgængelig.

Susanne V. Knudsen Køn i politik : køn, magt og politiseringer, 2012, svarer til i niveau og målgruppe. Historikeren Hans Bonde har skrevet flere mere debatterende bøger om manderoller, senest Fordi du fortjener det : fra feminisme til favorisme, 2013.

Bogen viser hvordan mænds livsbetingelser er under forandring og begreber som maskulinitet og mandighed er udfordret. Den giver et godt overblik over mandeforskningen i dag, der handler om at studere mænd i et kønsperspektiv, og den vil være vigtig til at kvalificere ligestillingsdebatten.


Jyllands-posten

d. 23. jan. 2014

af

af

Dennis Nørmark

d. 23. jan. 2014


Kristeligt dagblad

d. 6. mar. 2014

af

af

Nils Gunder Hansen

d. 6. mar. 2014