Bøger / faglitteratur

Magi & heksekunst : en samling artikler og essays om magiens historie og om moderne magi og heksekunst


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. mar. 2000

af

af

Martin Hjelmborg

d. 16. mar. 2000

Ud over hvad titlen angiver inddrager bogen også den gamle hedenske (benævnt paganistiske) keltiske og nordiske religion, som heksekunsten jo var en integreret del af, måske endda selve kernen af. Den historiske baggrund fra istiden til i dag ridses op i første del af bogen med citater fra de datidige kilder og med særlig vægt på trosindhold og ritualer samt disses betydning. Dette følges op til nutiden, hvor paganistiske trossamfund er genopstået og hvor den keltiske heksetradition, kaldet Wicca, har slået rod i især England og USA. Denne beskrives grundigt og det gør tillige den gamle nordiske gudetro med vægt på især frugtbarhedsgud(ind)erne, der er genopstået som trossamfund i hele Skandinavien. Sidste del af bogen er en magisk/meditativ guide til at opnå den religiøse trance med de deraf følgende oplevelser/erfaringer, som jo er/var kernen i alle paganistiske trosforhold, modsat de nedskrevne åbenbaringsreligioner. Skrevet uden brug af fagterminologi gør at alle interesserede over 14 år kan læse den som introduktion til emnet. Vigtig er også adresselisten. Der er en stærk trang i tiden til at få personlige religiøse oplevelser i takt med at de officielle systemer lider af stigende åndelig armod. Stikordsregister, kilder.


Nyt aspekt

Årg. 32, nr. 7 (2000)

af

af

Jannie Thomsen

Årg. 32, nr. 7 (2000)Informationer og udgaver