Bøger / faglitteratur

Magt & oplysning : folkeskolen 1950-2006


Beskrivelse


Et kritisk studie af de forskellige måder, hvorpå man politisk og pædagogisk har tænkt og programmeret folkeskolen. Med den franske filosof Michel Foucault som inspirationskilde sættes der gennem analyser fokus på brud og forskydninger i skolepolitikken 1950-2006.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Hans-Christian Uth

2007

Bogen burde være obligatorisk læsning for alle de, der i den offentlige skoleårsstartdebat, ønsker at gøre sig kloge på den danske folkeskole. Men sandsynligvis vil bogen på grund af dens teoretiske tyngde og dens sprogbrug kun blive anvendt i studiesammenhænge, hvilket da også er bogens erklærede formål. Bogen er en omskrivning og ajourføring af forfatterens statskundskabsspeciale fra 1999.

Forfatteren, der er tidligere chefkonsulent i undervisningsministeriet, ønsker gennem sine analyser af magtforholdene i folkeskolen og begrebsanvendelserne i skoledebatten gennem mere end 50 år, at påvise nødvendigheden af at genrejse oplysningstraditionen. Bogen falder i tre hovedafsnit: i det første gøres rede for analysens metoder, kilder m.m. - herunder en gennemgang af Michel Foucaults analysemetode, fordi den er basis for analysearbejdet. Anden del af bogen udgøres af analyser af fire udvalgte perioder: 1950'erne, 1970'erne, 1990'erne og 2000'erne, tiår hvor vi fik nye skolelove eller store revisoner af loven. Analyserne er uhyre omfattende og dokumenteres i bogens noteapparat og internationale litteraturliste. I bogens tredje del opsamles, systematiseres og gives perspektiver ud fra de foretagne analyser.

Der findes ikke sammenlignelig litteratur om den danske folkeskoles udvikling.

En lærd bog som burde få stor udbredelse i kraft af dens enestående analyse- og udredningsarbejde og dens potentielt store betydning for skoledebatten.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 21 (2007)

af

af

Kirsten Krogh-Jespersen

Årg. 124, nr. 21 (2007)


Berlingske tidende

d. 6. aug. 2007

af

af

Mikael Jalving

d. 6. aug. 2007


Jyllands-posten

d. 16. aug. 2007

af

af

Lone Nørgaard

d. 16. aug. 2007


Filosofi

2008, nr. 1

af

af

Steen Nepper Larsen

2008, nr. 1


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 44, nr. 5/6 (2007)

af

af

Palle Bendsen

Årg. 44, nr. 5/6 (2007)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2007, nr. 4

af

af

Ellen Nørgaard

2007, nr. 4