Bøger / faglitteratur

Magt : en introduktion


Beskrivelse


Om forskellige former for magt og magtudøvelse og om magtens betydning i samfundet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. jan. 2005

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 31. jan. 2005

Magtanvendelse og -udøvelse finder sted i mange sammenhænge og afskygninger både i positiv og negativ forstand. Bogens formål er at diskutere magtens karakter og betydning i moderne samfund, indkredse hvad magt er, hvor den kommer fra og hvad der er forbundet med den. Det er således primært teoretikere relevante for det moderne samfund, og som beskæftiger sig med traditionelle og nyere magtteorier, der inddrages. Bogen er i 8 kapitler, og med lidt overlapning behandler de første afsnit forskellige bidrag, som har haft betydning inden for den politiske videnskab, og som har oprindelse i USA. Dernæst behandles en mere sociologisk orienteret retning, et kapitel diskuterer forskellige magtbegrebers metodiske grundlag, deres empiriske anvendelse og nogle retningslinier for egentlige magtstudier. Kapitlerne stiger i sværhedsgrad og kan læses uafhængigt af hinanden. Flere bøger om magt har set dagens lys i de senere år. Dele af denne bog er tidligere publiceret i Magtudredningen 2000, men ifølge forfatteren, lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, er denne både mere gennemtænkt og lettere tilgængelig. Det gør det dog ikke til nogen let bog, og den retter sig primært mod studerende og lærere på videregående uddannelser.