Bøger / faglitteratur

Magten i Danmark


Beskrivelse


Præsentation af en række af Magtudredningens analyser: den danske elite, erhvervslivet, folk med få ressourcer, beslutningsprocesser, det sociale arbejdes mikromagt, Folketinget, globaliseringen, sundhedspolitik, medierne, meningsdannelse og institutionel magt. Desuden oversigt over Magtudrednings hovedresultater.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juli 2005

af

af

Kent Skov

d. 8. juli 2005

Folketinget besluttede i 1997 at gennemføre den omdiskuterede "Magtudredningen". Magtforholdene i Danmark og indvirkningen på folkestyrets tilstand omkring det 21. årh. skulle undersøges af en række forskere. Man ville gerne have belyst, om den igangværende samfundsudvikling med internationalisering, decentralisering og privatisering medfører tab af demokratisk indflydelse på udviklingen. Bogen her gennemgår hovedresultaterne, som samlet består af godt 80 skrifter og hovedbogen Magt og demokrati i Danmark, der udkom i 2003. Bogen beskriver de samfundsmæssige magtforhold ud fra en overordnet opdeling af magtstrukturer- og ressourcer og aktører. De opdeles i tre "eliter" indenfor hhv. politik, økonomi og medier. Her indenfor analyseres igen nogle fremherskende problemstillinger omkring magtfordelingen og udøvelsen af den: erhvervslivets/virksomhedernes magt, den (stadig skæve) kønsfordeling af magten samt forhold som eliternes uddannelsesniveau og indbyrdes netværk. Der er desuden analyser af de ressorcesvages indflydelse samt den såkaldte mikromagt, der udøves mellem fx socialarbejder og klient. Der er også selvstændige analyser af Folketinget, den globalisererede nationalstat, sundhedspolitik, mediernes magt og den institutionelle magt (fagbevægelsen/A-kasserne, valglov og budgetstyring) samt et afsnit med hovedkonklusionerne. Hvert kapitel har faktabokse og litt.henv.