Bøger / faglitteratur

Magtens former : sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren


Beskrivelse


Ved hjælp af analyseredskaber fra en række sociologiske teoretikere undersøges forskelligartede magtformer som de udfolder sig i mødet mellem den statslige administration og borgeren.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Martin Hjelmborg

2007

Bogen er for alle der interesserer sig for forholdet mellem myndighed og borger i velfærdssamfundet. Det gælder især ansatte i omsorgsseltoren (oplagt som undervisningsbog!) eller undervisningssystemet, samt alle med interesse i samfundsforhold. Kan præsenteres ved udstillinger/temaer, samt anbefales til studiekredse/aftenskoler og daghøjskoler.

Bogen har to forfattere, Nanna Mik-Meyer (antropolog, har skrevet bl.a Dømt til personlig udvikling) og Kaspar Villadsen (sociolog, har skrevet bl.a. Det sociale arbejdes genealogi). Bogen er sociologisk/samfundskritisk. Den handler om de forskellige teorier, der er om velfærdssamfundets magtudøvelse over for den borger (klient), der af den ene eller anden grund afviger fra den ideale norm. I hvert sit kapitel beskrives de enkelte teorier og deres ophavsmænd (Foucault, Bourdieu, Luhmann, m.fl. samt nyinstitutionel teori). Hvert kapitel starter med teorien, derefter følger en case fra virkeligheden og til slut en konklusion med teoriens stærke og svage sider. I sidste kapitel sættes teorierne op mod og med hinanden med deres anvendelighed i forskellige sammenhænge. Velskrevet uden brug af fagjargon og derfor for alle med interesse i emnet uanset baggrund. Indhold, forord, indledning. litteraturliste efter hvert kapitel (da. eng.), om forfatteren.

Bogen står alene ved sin enkle, kortfattede formidling af velfærdssamfundets filosoffers ideer.

Perfekt som undervisningsbog i omsorgsuddannelsernes teori.