Bøger / faglitteratur / lærebøger

Makroøkonomi - i teori og praksis


Beskrivelse


Indhold: Den økonomiske udvikling ; Nationalindkomsten på kort og langt sigt (Nationalregnskab og indkomstdannelse ; Økonomiens langsigtede potentiale og strukturpolitikken ; Efterspørgselssiden ; Finanspolitik) ; Udlandet og konkurrenceevnen (Betalingsbalancen ; Valutamarkedet og konkurrenceevnen ; Valutakurssystemer og valutakriser) ; De finansielle markeder, finansielle kriser og finansiel stabilitet (Pengepolitik og rentedannelse ; Finansielle kriser ; Danske bankkriser og finansiel stabilitet ; Eurosystemet og eurokrisen) ; Stabiliseringspolitik på kort sigt og langt sigt (Stabiliseringspolitik på kort sigt ; Stabiliseringspolitik på langt sigt ; Inflation).