Bøger / faglitteratur til børn

Malta


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Erik Boas Pedersen

2006

I serien om nye EU-lande beskæftiger denne bog sig med de tre små øer i Middelhavet, der tilsammen kalder sig Malta. Godt nok det mindste, men dog det tættest befolkede land i Europa. Øernes strategiske beliggenhed, lige syd for Sicilien, har betydet en omskiftelig historie og besøg af mange folkeslag igennem tiderne. Især har korstogsriddernes langvarige ophold på øen præget øernes kultur i form af mange historiske efterladenskaber som borge, kirker m.m., men også mange af befolkningens skikke. Ikke så sært at især de relationer også må præge bogens indhold, dels i et relativt langt særskilt afsnit om Johanniterordenen, og dels i de forskellige øvrige afsnit om historie og kultur. Derudover indeholder bogen afsnit om uddannelse, mad, transport, turisme, økonomi og natur. I teksten relateres også til konsekvenserne af tilknytningen til det britiske kongedømme. Bagest i bogen ordliste og stikordsregister. Bogen veksler harmonisk mellem tekstflade og relevante billedillustrationer med enkelte inserater, der uddyber et emne på de enkelte sider. Bogen giver rum til en passende mængde facts og relevante oplysninger i en overskuelig og levende præsentation, anvendelig i undervisningen i 6.-9. kl., eller bare oplysende for den interesserede læser fra ca. 12 år. En glimrende bog i en glimrende serie.Informationer og udgaver