Bøger / faglitteratur

Man bør tvivle om alt - og tro på meget : filosofiens historie fra Thales til Habermas


Beskrivelse


Indhold: Filosofi og filosoferen (Den elektriske rokke i Athen ; I begyndelsen var ordene ; Fra mythos til logos ; Udvikling skaber tænkning, tænkning skaber udvikling) ; Antikken (Thales, Anaximenes, Anaximander og Pythagoras : Alt er...! ; Heraklit og Parmenides : Bevægelse eller stilstand? ; Empedokles og Demokrit : Elementerne, atomerne og drivkræfterne ; Protagoras og Sokrates : Det levende ord ; Sokrates og Platon : Ideernes verden er den virkelige ; Aristoteles : Lidenskab til videnskab ; Diogenes, Zenon, Epikur, Pyrrhon : I lyst, dyd og skepsis) ; Kristendom, renæssance, reformation (Jesus og Paulus : Gudsriget, sindelaget og det syndige selv ; Fra Augustin til Thomas Aquinas : Den ubevægelige bevæger ; Mirandola, Machiavelli og Erasmus : Mennesket i centrum ; Martin Luther : Kirkens krise og reformationen) ; Oplysningstiden (Francis Bacon : Viden er magt ; René Descartes : Cogito ergo sum ; Thomas Hobbes : Alles krig mod alle ; Baruch de Spinoza : Vejen ud af følelsernes trælddom ; John Locke : Erfaring og fornuft, tolerance og frihed ; David Hume : Skepsis, vane og følelse ; Immanuel Kant : Den rene og den praktiske fornuft).
Det 19. århundrede (Romantikken : En ny idealisme ; G.W.F. Hegel : Verdensåndens gang gennem verden ; Arthur Schopenhauer : Den absurde livsvilje ; Søren Kirkegaard : Selvet og lidenskaben ; Karl Marx og Friedrich Engels : Historien og økonomien ; John Stuart Mill : Frihed og nytte ; Friedrich Nietzsche : Omvurdering af alle værdier) ; Det 20. århundrede (Sigmund Freud : Wo Es War, soll Ich werden ; Ludwig Wittgenstein : Om det man må tie og om det man må tale ; Jean-Paul Sartre : Eksistensen på afveje ; Simone de Beauvoir : Kønnet som tanke ; Michel Foucault : Struktur og magt ; Jürgen Habermas : Frigørelse og samtale).

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. okt. 1996

af

af

Mogens Faber

d. 28. okt. 1996

I vrimlen af bøger om filosofi udmærker denne nye bog af Peter Thielst sig ved at være læsbar for den almindeligt interesserede læser. Sproget er tilgængeligt, stilen er underholdende og der drages mange paralleller fra filosofien til fænomener i dagligdagen. I løbet af bogen kommer vi ind i alle væsentlige krinkelkroge i filosofihistorien med betoning af de store skikkelser, men også udviklingen inden for religion, samfundsteori og psykologi inddrages. Således får Sigmund Freud sit eget afsnit i bogen ligesom Nietzsche, der ofte spises af med få bemærkninger i de gængse filosofihistorier. Kønsrolleproblematikken berøres i et afsnit om Simone de Beauvoir. En fængslende - jeg havde nær sagt - idehistorie, som med Sokrates' dialog og dialektik som udgangspunkt belyser, hvordan udvekslingen mellem mennesker har givet næring til de forskelligste tanker og vice versa. Nok en bog, der vil være mere egnet som indgang til filosofi mm. for voksne lånere end Gaarders Sofies verden, der jo taler til børn og derfor ofte opleves lidt pyssenysset af voksne læsere. Da Thielst på grund af sine udgivelser af Kierkegaard på nudansk er persona non grata her og der, bør avisanmeldelser af bogen tages med et gran salt eller flere.


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Martin Hjelmborg

2006

Bogen her er 3. reviderede og udvidede udgave. 1. udgaven kom i 1996 og 2. udgaven i 2002. Med hensyn til layoutet og den overordnede præsentation, sværhedsgrad samt sine målgrupper er udgaven her lig sine forgængere. Ændringerne er i forhold til 2. udgaven, som nævnt i forordet, at en række kapitler er skrevet om og udvidet (dette fremgår også af indholdsfortegnelsen). Især afsnittene om det 20. århundredes filosoffer og tænkere som Freud (især afsnittet om psykoanalysen efter ham), Beauvoir, Foucault og Habermas. Desuden har Rousseau fået et helt og stærkt udvidet kapitel og Hegel et afsnit om sit hovedværk om retsfilosofi. Endvidere er de anvendte filosof-citater justeret i takt med at disse filosoffers værker er oversat til dansk. Disse oversættelser er sket fortrinsvis inden for de sidste år grundet den store interesse for filosofi. Derfor må denne hurtige opdatering af denne bog siges at være relevant, da den jo er lærebog for ungdomsuddannelserne på gymnasieniveau, men også for interesserede, der vil have mere end Sofies verden. Indhold, forord, indledning, opdateret litteraturliste (langt overvejende danske titler), personregister.


Berlingske tidende

d. 6. nov. 1996

af

af

Jens Glebe-Møller

d. 6. nov. 1996


Jyllands-posten

d. 8. nov. 1996

af

af

Flemming Chr. Nielsen

d. 8. nov. 1996


Politiken

d. 15. juni 2002

af

af

Bo Tao Michaëlis

d. 15. juni 2002


Det fri aktuelt

d. 26. okt. 1996

af

af

Eric Danielsen

d. 26. okt. 1996


Politiken

d. 25. okt. 1996

af

af

Per Michael Jespersen

d. 25. okt. 1996


Filosofi

1997, nr. 4

af

af

P. C. Overgård

1997, nr. 4


Weekendavisen

d. 25. okt. 1996

af

af

Poul Behrendt

d. 25. okt. 1996


Information

d. 1. nov. 1996

af

af

Henrik Stampe Lund

d. 1. nov. 1996