Bøger / faglitteratur

Massemedier og politisk kommunikation


Beskrivelse


Demokrati og medier ; politisk kommunikation ; den politiske kampagne ; Sociale medier og politisk forandring ; Mediebrug og mennigsdannelse ; Krig, konflikt og mediernes rolle ; Terrorisme og medier.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Carsten Güllich-Nørby

2007

Grundbog om massemedier og politisk kommunikation, der mest er til brug som undervisningsbog fra gymnasieniveau i samfundsfag. Kan dog også formidles til andre særligt interesserede.

Forfatteren, som er mag.art. i kultursociologi, beskriver i sin nye bog den politiske kommunikation som den tager sig ud både i Danmark og internationalt. Der er afsnit om "Demokrati og medier", om "Politisk kommunikation" og et afsnit om "Valgkampagner og hverdagsspin". Herunder beskriver forfatteren også den aktuelle debat om brugen af spin og spindoktorer. Der er afsnit om interesseorganisationers strategier for at opnå politisk indflydelse. Her er der 2 cases som beskriver, hvordan en given interesseorganisation bruger medierne. Der er bl.a. afsnit om nyhedsproduktion og om mediernes indflydelse på samfundets meningsdannelse. Bogen tager mange andre emner op, fx beskriver forfatteren, hvordan medier bliver brugt i krige. I en konkret case beskrives, hvordan Robert Mugabe i Zimbabwe bruger medierne til at bevare sin magt. I afsnittet om "Krig, konflikt og mediernes rolle" skriver forfatteren bl.a. om et dilemma, hvor en stor åbenhed og offentlig debat fx om krigsdeltagelse kan tænkes at få dårlig indflydelse på effektiviteten i krigsdeltagelsen.

Der findes flere lidt ældre bøger om massemedier og politisk kommunikation, men denne nye bog er et godt bud på en ny grundbog om emnet.

Pædagogisk velfungerende bog, der gør et relativt komplekst emneområde rimeligt tilgængeligt.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. feb. 2013

af

af

Kent Skov

d. 28. feb. 2013

Bogen retter sig primært mod undervisningen i samfundsfag på de gymnasiale uddannelsers A og B-niveau samt på det introducerende niveau på de videregående uddannelser. Men den er også egnet til de interesserede i moderne politisk kommunikation og mekanismerne bag den.

Ny udgave af bogen fra 2007, der behandler mediernes rolle og samspil med det politiske system og mediernes rolle i denne sammenhæng. Bogen har ni kapitler, der gennemgår de forskellige medietyper med hovedvægten på tv og deres forskellige roller i forhold til det politiske system, som bogen kategoriserer som Civilt forum, Mobilisator og Vagthund. Et kapitel kommer også ind på den politiske kampagne, personliggørelsen af politikerne, politisk troværdighed, nyhedsdækning, hvordan medierne håndterer forandringer i det politiske landskab og interesseorganisationernes indflydelse samt sociale medier og terror. Bogen er forsynet med tabeller, fotos og grafer, der understøtter teksten.

Denne nye udgave er gennemrevideret med et nyt teoriafsnit, nye undersøgelser og ny viden samt eksempler fra de seneste års politiske begivenheder. Der er tilføjet to nye kapitler. Et om de sociale medier og et, der beskriver og analyserer terrorisme som politisk kommunikation. Af andre bøger om samme emne findes også Politisk journalistik og kommunikation.

God nyrevideret bog om moderne politisk kommunikation pædagogisk tilrettelagt til undervisningsbrug, der også er egnet som almen introduktion til det aktuelle emne.


Folkeskolen

Årg. 125, nr. 5 (2008)

af

af

Jesper Haghfelt

Årg. 125, nr. 5 (2008)


Mediekultur

Nr. 44 (2008)

af

af

Peter Bro

Nr. 44 (2008)