Bøger / faglitteratur

Massemediernes realitet


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. mar. 2002

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 12. mar. 2002

Sociologisk analyse af massemedierne og hvordan de "konstruerer realitet". Bogen opstiller en massekommunikationsteori om massemediernes karakter, hvad massemedier beskæftiger sig med og deres placering i samfundet. Teorien bruger Luhmann på tre områder: nyheder/features, reklamer og underholdning. Samt ser på massemedierne som fælles referenceramme og baggrundsviden. Luhmann (1927-98) var tysk sociologi og systemteoretiker, dvs. han udarbejdede en analysemetode til anvendelse på sociale systemer. Hans mål var at opstille enkle love (ikke værdinormer) som kunne anvendes i sociologiske analyser. Bogen bærer præg af oprindeligt at være et foredrag for et akademisk publikum: mange fremmedord og fagudtryk, abstrakt indhold og et betydeligt antal noter på hver side. Det afskrækker normalt ikke Luhmanns store læserskare på de højere læreanstalter: hans 6 oversatte værker, heriblandt hovedværket Sociale systemer (2000), har et betydeligt og voksende publikum. Ligesom der findes en håndfuld danske introduktioner til ham og hans omfattende produktion. Han anses her for både uomgængelig og en af de betydeligste analytikere af det moderne samfund. I denne bog bruger han så sin analyse på et meget populært emne.