Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger


Beskrivelse


Indhold: Funktioner ; Rødder og potenser ; Logaritmefunktioner ; Annuiteter ; Eksponentialfunktioner ; Potensfunktioner ; Vektorer 1 - regning med vektorer ; Vektorer 2 - retvinklede trekanter ; Vektorer 3 - afstand, vinkel og areal ; Klassisk geometri ; Deskriptiv statistik ; Billedliste ; Stikordsregiser.