Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Mat A2 - stx


Beskrivelse


Logaritmefunktioner; Statistik; Differentialkvotient; Regneregler for differentialkvotienter; Regression og vækst; Monotoniforhold; Trigonometriske funktioner; Sandsynlighed; Grænseværdi og kontinuitet; De mindste kvadraters metode; Tests; Tredjegradspolynomiet; Irrationale tal og pi; Matematiske modeller.