Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Matema10k : statistik : matematik B- og A-niveau


Beskrivelse


Indhold: Om statistik og statistiske undersøgelser: Historisk introduktion ; Statistiske undersøgelser ; Snyd med statistik. Statistiske fordelinger og test: Generelt om fordelinger ; Binominalfordelingen ; Random walk i en og to dimensioner ; Normalfordelingen ; Hypotesetest ; x²-fordeling og -test ; Korrelation og regression ; Betinget sandsynlighed. Tematiske forløb: Ulighed og Gini-koefficient ; Statistik i retssager. Stikord.