Bøger / faglitteratur

Matematik - idé og indsigt. Bind 1 : Mængder og funktioner - talfølger og sandsynligheder


Beskrivelse


Bogens klare og logiske formuleringer gør det muligt at udnytte den metode og stringens, som kendetegner matematik og matematisk tankegang. Endvidere betyder anvendelsen af et eksakt matematisk begrebsapparat, at det bliver muligt at skelne tydeligt mellem teori og model på den ene side og empiri og data på den anden side – i overensstemmelse med bl.a. økonomifagenes videnskabsteoretiske placering. Målgruppe Bogen er rettet mod videregående undervisning i matematik på fx økonomi, HA(mat.) og ingeniøruddannelsen.