Bøger / faglitteratur

Materialitet og læring


Beskrivelse


Om samspillet mellem de fysiske omgivelser og menneskets sociale velbefindende og omgangsformer, belyst ud fra hvilke teoretiske ressourcer der er til rådighed for anvendelse i det analytiske arbejde med bl.a læringsrum, arkitektur og kreativitet.

Informationer og udgaver