Bøger / skønlitteratur / digte

Med andre ord


Beskrivelse


Antologi med 61 udvalgte digte, der har haft gennemgribende betydning for kulturens udvikling fra det 13. til 20. århundrede.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. mar. 2015

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 5. mar. 2015

Læsere af digtklassikere får med denne lyrikantologi et glimrende og inspirerende vue over den europæiske lyrik fra 1200-1900.

Bogen består af 61 europæiske digte fra det 13. til det 20. århundrede. Udvalget er blevet til som følge af forfatterens lystlæsninger og arbejde med litteraturhistoriske emner, og digtene har det tilfælles, at de har haft gennemgribende betydning for kulturens udvikling. Bogen starter med 1300-tals-digterne: Dante, Petrarca og Boccaccio. Med "La vita nuova" indvarslede Dante den genre, som Petrarca senere gav sin endelige udformning, lyrikken. Petrarcas digtning blev senere mønsteret for al god poesi, og "petrarkismen", der fylder meget i bogen, kom i høj grad til at præge renæssancens kærlighedslyrik, der i samlingen bl.a. repræsenteres ved Chaucer og Shakespeare. Klassicismen repræsenteres i bogen udelukkende af tyske digtere, hvor Goethe er vægtet. Arven fra især Petrarca viser sig også tydeligt i udbredelsen af folkesprogene i romantikken, hvilket et længere uddrag af det finske nationalepos, "Kalevala", er udtryk for. Bogen rundes af med Rilkes "Ode til Bellman." Søren Sørensen har et omfattende forfatterskab bag sig og har bl.a. oversat Canzoniere.

Det giver et godt overblik, at hvert afsnit indledes med en tekst, der kort forklarer de afgørende sammenhænge og brud mellem digterne og perioderne, og noterne er inspirerende læsning.

Der er fx Europæisk lyrik, hvor et større antal digtere er repræsenteret.