Bøger / faglitteratur

Mediated learning experience : en inkluderende praksis i dagtilbud og skole


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. feb. 2017

af

af

Boy Olesen

d. 8. feb. 2017

For lærere, pædagoger i dagtilbud og ledere og andre med pædagogiske, psykologiske og didaktiske interesser, er der her et bud på hvordan læringsteorien Mediated Learning Experience (MLE), kan gøres tilgængelig og brugbar for lærere til styrkelse af elevernes læring.

Et ph.d-forskningsprojekt med fokus på inklusion, hvor dagtilbud og skole har været aktører, danner grundlaget for denne bog. Bogen tager udgangspunkt i professor Reuven Feuerstein, der har udviklet metoden MLE. Der gøres rede for medieringsbegrebet og Feuersteins 13 medieringskategorier. MLE er forbundet med en anerkendelse af, at læring er en følelsesmæssig proces, og gør brug af denne anerkendelse til at fremme endnu mere vellykket læring. Bogen kommer fx yderligere ind på: At arbejde medierende med de eksekutive færdigheder fx ved hjælp af medieringstrappen og hvordan der skabes et didaktisk rationelt medieringsmiljø med bl.a. samarbejde og teamtænkning, coaching og kompetenceudvikling.

Bogen er velskrevet med brug af mange fagbegreber. Den er meget teoretisk, men lykkes ved at have mange praksiseksempler fx om hvad mediering er i skole og dagtilbud, der er genkendelige for målgruppen. Det er en metode der er i centrum, og derfor pointerer forfatteren også risikoen ved at man bliver så forhippet på at mediere, at man glemmer at være nærværende.

Kan sammenlignes med Den inkluderende skole.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 21. juni 2017

af

af

Christina Krolmer

d. 21. juni 2017