Bøger / faglitteratur / encyklopædier

Medie- og kommunikationsleksikon


Beskrivelse


Over 500 artikler om centrale begreber, teorier, metoder, fænomener og forskere indenfor medie- og kommunikationsområderne.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. okt. 2014

af

af

Jytte Bræmer

d. 6. okt. 2014

Et leksikon om begreber, teorier og personer indenfor medie- og kommunikationsområderne. Henvender sig til alle, der arbejder med det brede fagområde såvel på de videregående uddannelser som i daglig praksis.

3. udgave af et leksikon med mere end 500 artikler, der favner det brede emneområde - kommunikation og medier. Kommunikation går på tværs af fag og optræder som et stadigt mere vigtigt område langt udover de traditionelle kommunikationsområder. Artiklerne spænder vidt fra teorier, modeller, fænomener, digitale medier til lingvistik og mediesociologi. Der er krydshenvisninger mellem artiklerne, der størrelsesmæssigt varierer mellem 1-3 sider, og de fleste er forsynet med et par litteraturhenvisninger, der uddyber. Ellers henvises der til den meget omfangsrige litteraturliste, der afslutter bogen sammen med et grundigt stikordsregister.

Det er fagligt velfunderede artikler, der er skrevet af specialister fortrinsvis fra Danmark, enkelte fra udlandet. De er formidlet i en lettilgængelig form, der gør målgruppen bred. Tiltalende layout, hvor teksten er opsat i spalter. En håndbog, der vil blive bredt anvendt på de videregående uddannelser.

Udgaven er udvidet med ca. 50 opslag, nogle af de eksisterende er omskrevet og ajourført. Bogen findes nu i en online-udgave på www.medieogkommunikationsleksikon.dk, der er betalingsbaseret. En række universitets- og gymnasiebiblioteker abonnerer.


Bibliotekernes vurdering

d. 24. aug. 2009

af

af

Jytte Bræmer

d. 24. aug. 2009

Meget bred målgruppe, der fortrinsvis vil være studerende indenfor medievidenskab, kommunikation, journalistik, filmvidenskab, dansk, samfundsvidenskab og sprog.

Emnet kommunikation går på tværs af fag og optræder som et mere og mere vigtigt område langt udover de traditionelle kommunikationsområder. Emnet kan af samme grund være svært at afgrænse, men her udgives for første gang på dansk et leksikon, der i 465 artikler prøver at favne de enorme områder, der overordnet kan betegnes som medier og kommunikation. Artiklerne spænder i sagens natur vidt, lige fra grundlæggende teorier til metoder, modeller, fænomener, digitale medier, mediesociologi, lingvistik oma. Det er grundige og fagligt velfunderede artikler, skrevet af faglige specialister fortrinsvis fra Danmark, men også enkelte fra andre lande. Der er gode krydshenvisninger mellem artiklerne, nogle artikler er forsynet med henvisninger til uddybende litteratur, ellers henvises der til den omfangsrige litteraturliste. Bogen er forsynet med et grundigt stikordsregister. Jeg spår den til at blive en håndbog, der vil blive anvendt bredt på de videregående uddannelser.

Tidligere i år udkom Kommunikationsteori - en grundbog, der i meget grundige artikler favner samme emneområde, som vi nu får serveret i en leksikal form. De to vil supplere hinanden fint og vil begge komme til at figurere på rigtig mange litteraturlister fremover.

Et leksikon om begreber, teorier og personer indenfor medie- og kommunikationsområderne.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 23 (2009)

af

af

Grethe Grønkjær

Årg. 126, nr. 23 (2009)


Arbejdsmiljø

Årg. 25 nr. 12 (2009)

af

Årg. 25 nr. 12 (2009)