Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Med udgangspunkt i bekendtgørelse for psykologi på de gymnasiale uddannelser ses på hvordan de unge navigerer som digitale indfødte rundt på sociale medier og anvender ny teknologi.

Indhold

Pædagogisk værktøjskasse ; Værktøjskasse ; Hvad er mediepsykologi? ; Ungdom ; Digital dannelse ; Identitetsdannelse og medier ; Et biologisk perspektiv ; Medier i socialpsykologisk perspektiv ; Digital fortælling og andre medier ; Adfærdsdesign og teknologi ; Medier og arbejde ; Idétanken ; Mediepsykologi i systemisk forståelse