Bøger / faglitteratur

Medier, politik og samfund


Beskrivelse


Mediernes dækning af politiske emner i Danmark og mediernes samfundsmæs­sige betydning.